ua
ru
en

Правдива історія: які особливості проведення перевірки з використанням поліграфа, коли детектор брехні незамінний, і наскільки законна ця процедура?

Правдива історія: які особливості проведення перевірки з використанням поліграфа, коли детектор брехні незамінний, і наскільки законна ця процедура?
Довгаль Олександр Миколайович Поліграфолог АО “KTP GROUP”

Принцип детекції брехні

Підсвідомість людини фіксує всю інформацію, що надходить через всілякі канали сприйняття організму (зір, слух, нюх, дотик і т.д.). Факти подій, що відбулися, відображаються в пам’яті людини тим міцніше, ніж більш значним було емоційне переживання. Якщо те, що трапилося, привернуло підвищену увагу або викликало бурхливі емоції, то подібні події міцно фіксуються в підсвідомості людини. Таку суб’єктивно значущу інформацію неможливо спеціально забути, «стерти» або «видалити» з пам’яті людини.

Іншою важливою властивістю підсвідомості людини є те, що воно завжди «правдиво»: може тільки «підтверджувати» або «заперечувати» факти. Оцінювати подію за категоріями «добре – погано» притаманне тільки свідомості – нашому «недремному критику».

Брехня – це похідна від свідомого сприйняття світу. Для людського організму будь-яка брехня це мікростресс. Якщо підсвідомість «підтверджує» що-небудь, а свідомість «заперечує», то в результаті такого «неузгодженості думок» в лічені секунди в організмі зароджується, розвивається і гасне «внутрішньоособистісний конфлікт» – мікростресс.

Саме цей швидко протікаючий мікростресс супроводжується змінами реакцій організму (підвищення тиску, збільшення потовиділення і т.д.), які якісно фіксують високочутливі датчики, які використовуються в роботі поліграфа (детектора брехні).

Детекція (виявлення) брехні з використанням поліграфа дозволяє оцінити достовірність отриманої від опитуваного людини інформації. Суть цього методу полягає в тому, що в ході процедури тестування фіксуються психофізіологічні реакції (шкірні, серцево-судинні, дихальні, рухові, мовні та ін.), які відбуваються в організмі опитуваного людини.

Питання поліграфолога (фахівця з інструментальної детекції брехні) є для психіки досліджуваної людини стимулами, які, крім активації відповідних сегментів пам’яті, одночасно задіють низку супутніх психічних процесів (увага, емоції, установки і т.д.). Сукупність усіх психічних процесів у відповідь на поставлене запитання відображається на фізіологічному рівні (зміна динаміки серцебиття, артеріального тиску, потовиділення, дихання, мимовільних рухів і т.д.).

Фіксацію наявності або відсутності в пам’яті перевіряємої людини інформації по темі перевірки здійснює апарат – «поліграф», з подальшою передачею і записом на ноутбук (комп’ютер). Надалі наявність або відсутність відповідної інформації виявляє і підтверджує фахівець-поліграфолог.

Основне завдання методу інструментальної детекції брехні полягає в тому, щоб виявити наявність в пам’яті людини необхідних даних (фактів, подробиць, обставин подій, що відбулися).

Дослідження на поліграфі абсолютно безпечно для здоров’я людини. Дана процедура має на увазі використання спеціальних датчиків, розміщених на тілі досліджуваного. Датчики поліграфа досить мініатюрні, не викликають ніякого дискомфорту, і аналогічні тим, які використовуються в медичних цілях.

Перевірка на поліграфі

На сьогоднішній день перевірка на поліграфі (детекторі брехні) – один з найбільш надійних і ефективних інструментів для розслідування різних протиправних дій (крадіжок, розкрадань, наклепу). Статистичні дані свідчать, що достовірність таких перевірок складає 75 – 98%. При цьому сучасні методи і технології тестування дозволяють виявляти різні спроби протидії процедурі тестування на детекторі брехні.

Перевірка на детекторі брехні, яка виконується кваліфікованим фахівцем, буде досить успішна, і ніякі хитрощі не допоможуть перевіряється ввести поліграфолога в оману.

Етапи проведення дослідження

 Підготовчий етап (1 – 2 дні): бесіда поліграфолога з замовником, збір інформації, бесіда з кандидатом на тестування (в разі необхідності), підготовка «опитувальника» для майбутнього тестування.

Дослідницький етап (1 день)

Попередня розмова з поліграфологом.

Опитування з використанням поліграфа може проводитися тільки після письмового підтвердження опитуваним своєї добровільної  згоди на проведення тестування та власноручного заповнення відповідної заяви. В ході попередньої бесіди з полі графологом людина, яка тестується, отримує всю необхідну інформацію про правила опитування і рекомендації про те, як вести себе під час тестування.

Обговорення питань

Співбесіда, в ході якого людина, яка тестується, дає відповіді на питання поліграфолога за фактом, який цікавить ініціатора (замовника тестування). В ході цієї розмови опитуваний має право не відповідати на будь-які питання, а також закінчити процес попереднього обговорення питань в будь-який час.

Проведення перевірки на поліграфі

Коли всі необхідні датчики закріплені і детектор брехні включений, починається проведення опитування. В ході тестування опитуваний повинен давати однозначні відповіді на питання, з тематикою яких він був ознайомлений заздалегідь. При перевірці на поліграфі передбачені тільки три види відповідей: «Так», «Ні», або «Не знаю». У той час як людині, яка тестується,  ставлять запитання, на поліграфі фіксується динаміка змін її психофізіологічних параметрів.

В середньому тривалість опитування з використанням поліграфа становить 45-90 хвилин. Під час тестування опитуваний знаходиться в положенні сидячи, в зручній позі і розслабленому стані. Процедура перевірки на поліграфі абсолютно нешкідлива, до того ж в будь-який час, якщо опитуваний забажає, може бути зроблена пауза, перерва, або тестування може бути припинено.

Заключний етап (1 день): обробка і аналіз результатів тестування, підготовка висновку за підсумком тестування, передача висновку  замовнику з поясненнями і коментарями.

Підсумковий результат опитування, а також вся інформація, яка була отримана під час процедури тестування, є конфіденційною і передається тільки замовнику.

 

Основні переваги перевірки на детекторі брехні

  1. Можливість оперативно виявити брехню, а також встановити невинність людини.
  2. Дану методику можна застосовувати для будь-яких видів розслідувань.
  3. Перевірка дозволяє отримати інформацію, побічно пов’язану з об’єктом і напрямком розслідування.
  4. Ця процедура може прискорити процес розслідування.
  5. Під час прийому на роботу нових співробітників перевірка на детекторі брехні – найнадійніший спосіб оцінити достовірність наданої кандидатом інформації, а також його лояльність і потенційну благонадійність.
  6. Профілактичні перевірки співробітників із застосуванням детектора брехні дозволяють виявити приховані факти вже вчинених дій, а також ознаки планованих зловживань, і будь-яких інших чинників, які впливають на лояльність і надійність персоналу компанії.

 

Ситуації, при яких перевірки на поліграфі незамінні

  1. Коли повністю відсутня можливість отримати необхідну інформацію – (підтвердити або спростувати причетність до якої-небудь події), минаючи конкретної людини. Це відноситься практично до всіх видів кадрових перевірок, а також до проведення різного роду розслідувань і розглядів.
  2. Коли отримання достовірної інформації можливо і без поліграфа, але вимагає істотних матеріальних, фінансових і тимчасових витрат або залучення значних людських ресурсів.
  3. Коли потрібно отримати інформацію протягом 1-2 днів або навіть в лічені години. Успіх розслідування часто залежить від своєчасно вжитих заходів. Результати опитування з використанням поліграфа можуть служити основою для початку проведення оперативних заходів правоохоронними органами.

 

Законність застосування поліграфа

Психофізіологічні дослідження з використанням детектора брехні в повній мірі відповідають моральним, етичним і правовим нормам і положенням. Вони орієнтовані на чинне законодавство і нормативно-правову базу України.

У той же час психофізіологічне тестування до переліку ліцензованих видів діяльності в Україні не включено. Воно не відноситься і до медичної діяльності, необхідність ліцензування якої передбачена законом.

Послуги з психофізіологічного тестування носять інформаційний і консультаційний характер і, відповідно до податкового законодавства України, відображаються у складі інших витрат, пов’язаних з виробництвом і реалізацією. Такі тестування не порушують права громадян України, так як проводяться тільки після письмового добровільної згоди людини.

Останнім часом поліграфологічні дослідження почали активно використовуватися в юридичній сфері, зокрема, в якості різновиду психологічних судових експертиз.

Слід зазначити, що спеціальний закон про застосування поліграфа в нашій державі відсутній. Але існує багато законодавчих норм і положень підзаконних актів, які прямо або опосередковано визначають порядок застосування психофізіологічних досліджень з використанням поліграфа в юридичній практиці.

Професія «Експерт-поліграфолог» офіційно включена до Національного класифікатора професій України під кодом 2144.2.

В останні роки судово-психологічні експертизи з використанням поліграфа активно проводяться державними науково-дослідними інститутами судових експертиз. При цьому чинне законодавство дозволяє проводити такі експертизи та експертні дослідження не тільки атестованим судовим експертам державних установ, а й іншим фахівцям у відповідній області.

У такому випадку суд, у відповідь на клопотання сторін, виносить ухвалу про визнання такого фахівця судовим експертом в окремій справі і покладає на нього функції з проведення судово-психологічної експертизи з використанням поліграфа. Безумовно, досвід і освіта такого фахівця, його обладнання, повинні відповідати певним професійним критеріям і національному законодавству.

З огляду на надзвичайну завантаженість державних експертних установ залучення таких фахівців-поліграфологів вкрай необхідно для своєчасного доступу громадян до правосуддя та ефективного захисту їх конституційних прав і законних інтересів.

Поділіться в соцсітях