ua
ru
en

Господарське право та господарський процес

Адвокатське об’єднання KTP GROUP пропонує широкий спектр юридичних послуг з питань господарського права (договірне, корпоративне, комерційне право та т. д.), а також якісну правову допомогу при розгляді спорів господарськими і третейськими судами.

Договірне право:

 • розробка і складання договорів (контрактів, угод) в сфері господарської діяльності (в т. ч. у сфері виробництва, в промисловій, торговельній і банківській сферах, у сфері надання послуг (в т. ч. фінансових і платіжних), договорів зовнішньоекономічної діяльності;
 • розробка та складання договорів (угод) між юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, а також між фізичними особами комерційного та некомерційного характеру;
 • аналіз діючих договорів на відповідність законодавству та можливі ризики для сторін, правовий супровід при укладенні договорів з клієнтами та контрагентами;
 • аналіз законодавства, вивчення позицій / рекомендацій / вимог регуляторних органів та надання консультацій з будь-яких питань ведення господарської та некомерційної діяльності.

Корпоративне право:

 • складання моделі корпоративного управління компанією (групою компаній);
 • складання установчих документів (статутів, установчих угод) внутрішніх положень / інструкцій, рішень учасників (засновників, акціонерів), протоколів засідань органів управління компанією і т. п., аналіз діючих установчих документів і угод в компанії;
 • правова підтримка у вирішенні корпоративних спорів, захист прав та інтересів засновників (акціонерів, учасників) господарських товариств (ТОВ, АТ і т. п.);
 • організація, проведення та правова підтримка зборів засновників ТОВ (ПП, інших організаційно-правових форм господарювання), загальних зборів акціонерів приватних і публічних акціонерних товариств;
 • реєстрація підприємств, внесення змін до Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, розробка установчих документів.

Правова допомога у судових спорах:

 • представлення інтересів юридичних осіб (та/або засновників, акціонерів) та фізосіб-підприємців в судових засіданнях в господарських судах України 1-ї інстанції, в апеляційних господарських судах, в Касаційному господарському суді Верховного Суду, в третейських і арбітражних судах;
 • ведення претензійної роботи, стягнення заборгованості, захист прав та інтересів клієнта при наявності претензій (вимог) третіх осіб;
 • складання процесуальних документів (позовна заява, апеляційні та касаційні скарги, клопотання, заяви);
 • розробка правової позиції клієнта при розгляді господарських спорів;
 • надання правової допомоги в рамках справи про банкрутство.
Поділіться в соцсітях